skip to Main Content

Hos oss blir du møtt med;

Tilstedeværelse og Engasjement, Trygghet og Positivitet, Raushet og Respekt

Mål
Målet vårt er å ruste barn og ungdom for fremtiden ved å bygge opp deres evne til å;

  • kjenne seg selv og sine ressurser
  • tenke positivt og se muligheter
  • sette mål og ta bevisste valg

Ved å hjelpe barn og unge til å bli bevisst sine ressurser og muligheter, vil disse gi sine positive holdninger videre til andre.

Slik vil vårt arbeid kunne skape ringvirkninger – i klassen, i venneflokken, på idrettsarenaen og i hjemmene.

Back To Top