skip to Main Content

Hva er NLP-trening?

NLP- trening er en forandringsprosess som henter frem ditt potensial – ressursene dine. Du blir bevisst hvem du er, hvordan du tenker og handler, du lærer deg å sette mål og ta valg. Slik blir du motivert til å nå målene dine.
If you can dream it – you can do it!

NLP – Nevro Lingvistisk Programmering
– er læren om hvordan vi danner vår egen oppfatning av virkeligheten gjennom sansene våre. Det er denne oppfatningen, og ikke nødvendigvis virkeligheten i seg selv, som har betydning for hvordan vi fungerer.

Nevro – Sammenhengen mellom våre nervebaner, den informasjonen vi tar inn gjennom våre fem sanser (syn, lukt, smak, hørsel og berøring) og måten vi lagrer denne informasjonen.

Lingvistisk – Ordenes kilde er våre tanker og opplevelser. Vi kommuniserer og uttrykker hvordan vi tenker gjennom ord og kroppsspråk.

Programmering: Vi handler og reagerer ut fra tidligere opplevelser og erfaringer. Vi programmerer oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og det vi føler. Gjennom enkle NLP prosesser kan vi ”omprogrammere” oss selv til å kommunisere bedre og til å nå de målene vi ønsker.

NLP ble utviklet av John Grinder(doktor i lingvistikk), Richard Bandler (matematiker og programmerer) og Milton Erickson (hypnotisør) på 1970-tallet. Deres arbeid representerte et paradigmeskifte innen psykologien ved at de stilte spørsmål annerledes for å avdekke ulike tankemønstre hos personer; De var ikke opptatt av HVORFOR du gjør slik og slik, men HVORDAN gjør du det, og hvordan du kan gjøre det annerledes.

En NLP-trener kan hjelpe deg

  • til å bevege deg fra slik du har det i dag til hvordan du ønsker å ha det – vi har fokus på fremtid og handling
  • til å få innsikt i dine ressurser og verdier – og de muligheter dette skaper – Hva er viktig for deg, hva er det du ønsker?
  • til å bli bevisst dine muligheter slik at du kan få innsikt og klarhet til å forstå ditt potensial
  • til å se løsninger og hvilke konsekvenser som finnes, og i hvilke retninger du har mulighet til å gå

En NLP-trener

  • bevisstgjør din tankegang og følelsesmønster
  • stiller spørsmål som beveger deg til å ta kontakt med underbevisstheten. I underbevisstheten får du tilgang til ubenyttede ressurser, som svært ofte er grensesprengende
  • er en aktiv lytter og sparringspartner
  • gir deg verktøy slik at du oppnår målene dine

Jeg er slepebåten som loser skipet trygt i havn
– og skipet det er deg!

Back To Top