skip to Main Content

Tanketrening for barn og ungdom

Alle barn og ungdom opplever hverdagen som vanskelig fra tid til annen. Det kan være utfordringer på skolen, i familiesituasjonen eller blant venner. Det kan være evnen til å være glad i seg selv og til å se at du har alle ressursene i deg til å få en bedre hverdag.

Ønsker du å lære mer om deg selv og hvordan du kan endre tankene dine positivt – slik at hverdagen gir deg mer energi og glede?

Hva er NLP-trening?

NLP- trening er en forandringsprosess som henter frem ditt potensial – ressursene dine. Du blir bevisst hvem du er, hvordan du tenker og handler, du lærer deg å sette mål og ta valg. Slik blir du motivert til å nå målene dine.
If you can dream it – you can do it!

En NLP-trener kan hjelpe deg

  • til å bevege deg fra slik du har det i dag til hvordan du ønsker å ha det – vi har fokus på fremtid og handling
  • til å få innsikt i dine ressurser og verdier – og de muligheter dette skaper – Hva er viktig for deg, hva er det du ønsker?
  • til å bli bevisst dine muligheter slik at du kan få innsikt og klarhet til å forstå ditt potensial
  • til å se løsninger og hvilke konsekvenser som finnes, og i hvilke retninger du har mulighet til å gå

En NLP-trener

  • bevisstgjør din tankegang og følelsesmønster
  • stiller spørsmål som beveger deg til å ta kontakt med underbevisstheten. I underbevisstheten får du tilgang til ubenyttede ressurser, som svært ofte er grensesprengende
  • er en aktiv lytter og sparringspartner
  • gir deg verktøy slik at du oppnår målene dine

Jeg er slepebåten som loser skipet trygt i havn
– og skipet det er deg!

Back To Top