skip to Main Content

Positivt familieliv: Nysgjerrighet – Raushet – Respekt

Det er godt å komme hjem fra skole eller jobb. Hjemme kan jeg være den jeg er, jeg kan si og gjøre som jeg vil, jeg kan hyle og skrike, le og tulle – i familien min kan jeg slippe rollene jeg har ute.

Ofte kan det være det slik, men like ofte glemmer vi å vise våre nærmeste respekt og raushet, og vi kommer inn i et negativt mønster. Vi forventer noe av familiemedlemmene våre, vi har kanskje ambisjoner om at de skal være slik eller slik. Foreldre har for eksempel håp og ambisjoner om at barna skal lykkes, men hva vil det si å lykkes? Hva vil det si for foreldrene og hva vil det si for barna – å lykkes? Har foreldre og barn de samme forventningene, de samme ambisjonene? Det er så viktig å være nysgjerrig på hverandre – også innad i familien. Hvem er du, barnet mitt? Hvordan er det du tenker og føler, og hva er viktig for deg? Det er ikke gitt at barna har de samme verdier og mål som foreldrene.

Når vi møter hverandre med nysgjerrighet, når vi viser raushet og respekt for de valgene både barn, ungdom og voksne tar, da skaper vi en positiv familiesituasjon.

Les mer om mine foredrag for foreldre med tenåringer her

Tilbakemelding:
Foreldreforedrag på Sandbekken ungdomsskole
Det er ikke vanskelig å gi deg gode kommentarer på et så engasjerende og aktuelt tema som du holdt foredrag om. Jeg opplevde foredraget som interessant og lærerikt, med en levende framføring. Praktisk rettet til hverdagsproblematikk med historier fra virkeligheten. Her er det mye å hente i forhold til grensesetting for ungdommen hjemme. Fin anledning til å skaffe seg gode argumenter til ungdommen og «måle» seg med andre foreldre/familiers grenser. Som jeg avsluttet med å si til deg- «vi som foreldre trenger å få påminnelser og høre «eventyret» om- og om igjen» det synes jeg i stor grad vi fikk av deg!
-Tenåringsmor

Back To Top