skip to Main Content

I alle situasjoner i livet har du valgmuligheter, men det er ikke så lett å se valgene der og da. Det er ikke så lett å vite hva en skal velge, heller …

Hvorfor er det så viktig å sette seg mål?
Hvordan kan du sette mål?

Fra Alice i Eventyrland:
Alice kom til et veikryss og spurte katten i treet:  ”Hvilken vei skal jeg ta?” ”Hvor ønsker du å gå?”, spurte katten. ”Jeg vet ikke”, svarte Alice.
«Da”, svarte katten, ”spiller det ingen rolle hvilken vei du tar”.

Hver dag står vi overfor små og store valg. Valgene kan være mer eller mindre bevisste for oss. I alle situasjoner i livet har vi valgmuligheter, til og med det å ikke velge, er også et valg.

Ved å bli bedre kjent med verdiene dine, det som er viktig for deg i livet ditt, vil du se hvilke muligheter du har og hvilke mål du ønsker å sette. Spør deg selv: Hva er viktig for meg? Hva er grunnen til at det er viktig? Hva gir meg energi og glede? Hvem er viktige i livet mitt? Hva ønsker jeg som er positivt? Hvem er jeg?

Når du ser mulighetene du har i en gitt situasjon, tar valg og setter deg mål – da vil du oppleve mer energi og glede i hverdagen din. Dette og mer kan du få hjelp til fra tanketreneren din.

Back To Top