skip to Main Content

Kari er en ressurssterk jente, med mye humør som alltid har klart seg bra på skolen. I 10ende klasse blir livet ikke så enkelt lenger. Kari har mange tanker om de valg hun skulle ta; om skole, venner, hvor mye hun skulle satse på idretten og om livet generelt. Vil hun klare å møte alle forventningene hun føler verden stiller til henne?

Kari begynner å miste humøret, hun blir mer innadvendt og den manglende motivasjonen går utover skolearbeidet. Moren hennes forsøker å spørre hva som er i veien, men det er vanskelig for Kari å sette ord på det. Hun blir sur og tverr hver gang moren spør og det gir Kari dårlig samvittighet, for hun forstår jo at moren bare vil hjelpe. Sammen søker de på nettet etter veiledning og finner Røa Medisinske Senter og NLP-coaching.

Styrke selvfølelsen

Det første Kari og jeg jobber med er å finne tilbake til den gode selvfølelsen. Jeg spør henne: Hvem er du Kari? Hvilke ressurser har du? Vi er alle født som diamanter med alle de ressurser som skal til for å få det beste ut av livene våre, vi må bare hente dem frem. I starten klarer ikke Kari finne ressursene sine – selvtilliten og utstrålingen har fått en knekk, men jeg fortsetter å spørre. Etter hvert begynner det å åpne seg for Kari; ”Jeg er snill mot vennene mine, jeg er morsom å være sammen med, jeg er lojal, jeg er smart, jeg er flink i håndball …” – og desto mer hun gjenoppdager ved seg selv, jo mer åpner hun opp, varmen kommer tilbake i kinnene, lyset kommer frem i øynene – og hun begynner å smile med hele kroppen.

Dette er bare én av mange metoder og øvelser for å styrke selvfølelsen, og finne frem til ressursene i oss, som jeg bruker i min praksis. NLP-verktøyet er så virkningsfullt fordi klienten selv finner svarene og oppdager sider ved seg selv som gir dem ny styrke og mot.

Finn tilbake energien

Tenk deg at du er født som en lyspære på 1000 watt. Som spedbarn stråler du av kjærlighet og glede, nysgjerrighet, mot, selvtillit og mye, mye mer. Men livet byr på utfordringer og motgang som reduserer lysets styrke. Det andre sier og gjør med deg, alle dine erfaringer i livet fører til at lyset i deg dimmes i takt med at selvtilliten, gleden eller motet reduseres. Du mister kontakten med den du er og alle ressursene som bor i deg. NLP-øvelsene hjelper deg til å ta kontroll over dimmebryteren slik at lyset blir sterkt og klart igjen.

Tre ulike oppfatninger

Kari fortalte meg om en episode på håndballtreningen, der hun følte seg urettferdig behandlet og oversett. Hver gang hun prøvde å si det til treneren sin, ble hun avbrutt og misforstått. Kari følte seg ”liten” og motløs og vurderte å slutte med håndballen. Samtidig var hun sint og frustrert for den behandlingen hun fikk. Dette gikk utover humøret og forholdet til de andre jentene på laget, som ikke delte hennes oppfatning.

Vi gjorde en øvelse der Kari så denne situasjonen fra tre forskjellige synsvinkler:

1.      Fra et subjektivt ståsted; ut fra sine egne øyne,

2.      Fra trenerens perspektiv og

3.      Fra et nøytralt perspektiv, med et objektivt blikk på situasjonen mellom de to.

I første posisjon fikk hun muligheten til å få ut sin frustrasjon og sinne overfor treneren, idet hun visualiserte at treneren stod rett overfor henne. Ved å gå inn i trenerens rolle, så hun situasjonen ut fra trenerens øyne. Her fikk hun et nytt perspektiv og en ny forståelse for dennes tanker og handlinger. Fra den nøytrale observatørens synsvinkel oppdaget Kari sider ved seg selv, sitt kroppsspråk og ordbruk, som kunne føre til at hun ble misoppfattet. All denne nyttige informasjonen hjalp Kari slik at hun nå når frem med sitt budskap, og blir møtt med respekt og forståelse.

Back To Top