skip to Main Content

Motivasjon mot eksamen – Hvordan takler du eksamensnerver?

Jeg holder to-timers motivasjonsforedrag for studenter. Jeg har blant annet holdt seminar for studentene ved Høgskolen i Olso og Akershus i april 2013, for Bachelor-studentene ved Høgskolen i Hedmark (HiH) i mars 2010 og en rekke elever i videregående skole.
Fokuset er:

  • Hvordan takler du eksamensstress og -nerver? Nyttige verktøy og øvelser
  • Fokuserer du på det du kan og er god til?
  • Hvordan kan du endre studieteknikker, mønstre og strategier for å oppnå det du ønsker?
  • Hva slags leder og motivator er du for deg selv? Hvordan er din indre dialog
  • Avspennings- og konsentrasjonsøvelser

Jeg tilbyr foredraget Nysgjerrighet – raushet – respekt for foreldre med tenåringer i huset

Hvordan kommuniserer tenåringer og foreldre med hverandre i denne brytningstiden.
Hvordan kan dere få en harmonisk tid med tenåringer i hjemmet?
Hva er viktig for begge parter og kan dere enes om noen felles mål?

Kommunikasjon, søvn og grensesetting er noen tema for foredraget.
Nysgjerrihet, raushet og respekt er utgangspunktet og fokuset mitt.

Ta kontakt for informasjon og pristilbud på e-post til Line

Back To Top