skip to Main Content

En til én-trening

Gjennom samtaler og bevisstgjørende NLP-øvelser vil du få aha-opplevelser om hvordan du tenker og handler.
Du blir mer bevisst hvem du er og alle ressursene du har, og slik få styrket din selvfølelse.
Du vil lære deg å sette mål – og hvordan du skal nå dem. I tillegg får du mange verktøy som hjelper deg til å takle de utfordringene hverdagen byr på.

Når du kommer inn på kontoret mitt ser jeg for meg at du har et tomt snekkerbelte rundt livet. Når du går har du fått nyttige verktøy i de tomme lommene på snekkerbeltet. Så går du hjem og trener og tester hvordan verktøyene hjelper deg. Neste gang du kommer tilbake til meg, tar vi ut de som ikke passer deg, så får du nye som du øver deg på. Verktøyene består av visualiseringsøvelser, konsentrasjonsøvelser, studieteknikker, øvelser for å endre tankemønstre og din indre dialog – og mye, mye mer. Gled deg! 😀

Som tanketrener kan jeg hjelpe deg til å;

  • takle skolehverdagen bedre
  • bli en bedre idrettsutøver
  • bli mer selvstendig og tryggere på deg selv
  • bruke tankene dine positivt
  • bli bedre til å kommunisere
  • bli mer bevisst dine ressurser og de valgene du tar
  • styrke selvfølelsen din
  • få bedre døgnrytme og søvnkvalitet
  • få mer energi og glede i hverdagen

Hos meg blir du møtt med;

Tilstedeværelse og Engasjement, Trygghet og Positivitet, Raushet og Respekt

Ta kontakt med meg her

Back To Top