skip to Main Content

Hos meg blir du møtt med;

Tilstedeværelse og Engasjement, Trygghet og Positivitet, Raushet og Respekt

Jeg tilbyr

Tanketrening for barn og ungdom

Alle barn og ungdom opplever hverdagen som vanskelig fra tid til annen. Det kan være utfordringer på skolen, i familiesituasjonen eller blant venner. Det kan være evnen til å være glad i seg selv og til å se at du har alle ressursene i deg til å få en bedre hverdag.
Ønsker du å lære mer om deg selv og hvordan du kan endre tankene dine positivt – slik at hverdagen gir deg mer energi og glede? Du kan lese mer om hvordan jeg jobber og hva jeg kan tilby deg på disse sidene.

Når du evner å se det positive – og ser muligheter
vil du komme dit du ønsker i livet ditt
Du vil oppnå det som er viktig for deg
og det vil gi deg evner til å inspirere andre

En NLP-trener kan hjelpe deg;

  • til å bevege deg fra slik du har det i dag til hvordan du ønsker å ha det – vi har fokus på fremtid og handling
  • til å få innsikt i dine ressurser og verdier – og de muligheter dette skaper – Hva er viktig for deg, hva er det du ønsker?
  • til å bli bevisst dine muligheter slik at du kan få innsikt og klarhet til å forstå ditt potensial
  • til å se løsninger og hvilke konsekvenser som finnes, og i hvilke retninger du har mulighet til å gå

En NLP-trener;

  • bevisstgjør din tankegang og følelsesmønster
  • er en aktiv lytter og sparringspartner
  • gir deg verktøy slik at du oppnår målene dine
  • stiller spørsmål som beveger deg til å ta kontakt med underbevisstheten. I underbevisstheten får du tilgang til ubenyttede ressurser, som svært ofte er grensesprengende

Jeg er slepebåten som loser skipet trygt i havn
– og skipet det er deg!

Back To Top