skip to Main Content

Har du et særlig sensitivt barn?

Sterk og sensitiv - Det høysensitive barnetJeg har vært med på å etablere en faggruppe for Det Særlig Sensitive Barnet. Denne faggruppen består av psykolog og pedagoger innen barnehage- og skolesektoren. Vi jobber for å spre informasjon om følgende:

  • Hva kjennetegner et særlig sensitivt barn?
  • Hvordan kan du møte det sensitive barnet
  • Hvordan kan du hjelpe barnet til en god selvfølelse
  • Hvordan kan du hjelpe barnet til å takle sin sensitivitet

Les mer om høysensitivitet på vår nettside www.sensitivebarn.no

Back To Top