skip to Main Content

Styrket selvfølelse og mer motivasjon

Jeg gir barn og ungdom verktøy som hjelper dem til å møte utfordringer på en positiv og ressursfylt måte. Som tenåring blir du bedre kjent med den du er, du blir bevisst tankene og kroppsspråket ditt – og lærer deg betydningen av å sette mål og ta valg. Du vil bli tryggere på deg selv, mer selvstendig – og mye gladere!

Barn og ungdom blir i likhet med oss voksne preget av erfaringer i livene våre. Det kan være press fra skole, venner, idrettsmiljøet, familiesituasjoner, tap av nære personer, tidspress eller annet som gir oss utfordringer. Kommunikasjon er vanskelig – hvordan vi møter hverdagen er helt avgjørende for hvordan vi har det følelsesmessig.

Jeg tilbyr

Alle barn og ungdom opplever hverdagen som vanskelig fra tid til annen. Det kan være utfordringer på skolen, i familiesituasjonen eller blant venner. Det kan være evnen til å være glad i seg selv og til å se at du har alle ressursene i deg til å få en bedre hverdag…

Nyttige tips og verktøy

Hvordan påvirker tankene dine følelser og handlinger?
Tenker du mest på det du er redd for og det du ikke vil skal skje? Har du tankestress og tankespinn og ønsker å gjøre noe med det? Husk at du snakker mest med deg selv i løpet av dagen. Hvordan snakker du til deg selv før eksamen? Hvordan motiverer og støtter du deg selv?

Om Tanketrener

Jeg er født i 1962, gift og har tre barn. Jeg er utdannet adjunkt med fagene historie, sosialøkonomi og sammenlignende politikk. Jeg har jobbet med undervisning i og utenfor grunnskolen, som journalist og som bladredaktør ….

Back To Top